Knut Petersson och hans familj


CC0

De sista åren tillbringade Knut mycket tid med sina barn och barnbarn. Han läste allt som han kom över. När hans syn tillslut blev så dålig att han inte kunde läsa då var det inte roligt att leva längre. Men han blev över 90 år.

Knut och, Gunilla, ett av hans barnbarn

Knut och, Gunilla, ett av hans barnbarn

Annonser
Publicerat i Knut Petersson | Lämna en kommentar

Om journalisten Knut Petersson


CC0

Knut peterssons signatur

Knut Peterssons signatur. Signaturen är från ett brev till Kapten Sten Dahlgren brevet skrevs 1920.

Vem är Knut Petersson? En man som levde på 1900-talet. Glömd och okänd för de flesta. En bondeson som blev journalist och politiker. Han rapporterade från London till Göteborgs Handels och Sjöfartstidning under andra världskriget.

På den tiden Knut arbetade fanns inte TV, han lyssnade inte något speciellt på radio. Internet, bloggar och Facebook kunde du inte ens föreställa dig. Knut läste tidningar, skrev oftast för hand och han skickade vanliga brev.

Den här bloggen handlar om publicisten och politikern Knut Petersson . Knut arbetade som journalist på Göteborgs Handels och Sjöfartstidning mellan 1917 TILL 1957.

Knut Petersson är född i Påboda i Söderåkra socken i Småland 1892 och han dog i Alingsås 1985. Han skrev sin doktorsavhandling vid Uppsala Universitet och den handlade om Utskottsväsendet i Underhuset i England. Knut var politiskt aktiv i Folkpartiet och han arbetade som Journalist i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning. Knut Petersson var tidningens korrespondent i London 1919-1921 och 1922-1923. Han var statens pressombudsman 1921-1922.

Pressen och tryckfriheten 1941

Pressen och tryckfriheten från 1941.

Pressen är född ofri

Pressen är född ofri. Första sidan i Pressen och Tryckfriheten 1941.


Knut i Påboda

Knut i Påboda.

Knut Petersson i Skagen i Danmark

Knut Petersson i Skagen i Danmark fotot taget ungefär 1970. (foto Lars Petersson)


CC0

Publicerat i Knut Petersson | Lämna en kommentar

Knut Petersson träffar sin fru Elsa


CC0

1919-1923 var Knut GHTs korrespondent i London. I London förlovade han sig också med Elsa Juhlin.


Knut Petersson i London

Knut Petersson i London (fotogtaf okänd)

Elsa och Knut i London

Elsa Juhlin och Knut Petersson i London (fotograf okänd)


Elsa Juhlin i London

Elsa Juhlin i London. Elsa Juhlin, var dotter till General Postdirektör Julius Juhlin och mamman var Anna Juhlin född Krouthén (fotograf okänd)

Knut Petersson GHTs korrespondent i London på 20-talet.

Knut Petersson GHTs korrespondent i London på 20-talet. (fotograf okänd)

Publicerat i Böcker, Göteborgs, Handels och Sjöfartstidning, Knut Petersson, Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Knut Petersson på Valåsgatan och Bögatan


CC0

När Knut flyttade tillbaka till Sverige från London bosatte sig Elsa och Knut på Bögatan i Göteborg. De fick två barn och de hette Lars Petersson och Kerstin Petersson. Innan de flyttade till Norsesund bodde en kort tid på Valåsgatan i Göteborg. Dottern Kerstin Petersson tror att de flyttade från Bögatan för att det var billigare att bo på Valåsgatan.

Knut på Valåsgatan

Knut på Valåsgatan.

Knut på Valåsgatan 1941.§

Knut på Valåsgatan 1941.

Jul på Valåsgatan 1941

Jul på Valåsgatan 1941.


Bögatan på 30-talet.

Bögatan på 30-talet.

Publicerat i Alfred Petersson, Böcker, Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, Knut Petersson, Okategoriserade, Påboda | Lämna en kommentar

Utskottsväsendet i underhuset


CC0

Knut Petersson skrev också några skrifter eller böcker. ”Pressen och Tryckfriheten” har jag nämnt. ”En Bondedemokrat” om sin pappa. Hans doktorsavhandling från 1919 hette ”Utskottsväsendet i Underhuset.

En Bondedemokrat

En Bondedemokrat.

Ur festskrift till Axel Brusewitz

Ur festskrift till Axel Brusewitz.


Avhandlingen "Utskottsväsendet i Underhuset."

Avhandlingen ”Utskottsväsendet i Underhuset.”

Statsjournalistik under Karl-Johanstiden 1941

Statsjournalistik under Karl-Johanstiden 1941.

Publicerat i Alfred Petersson, Böcker, Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, Knut Petersson | Lämna en kommentar

Ny Huvudredaktör på GHT


CC0

Efter det att chefredaktören på Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, Torgny Segerstedt, avlidit och det behövdes en ny chefredaktör på Göteborgs Handels och Sjöfartstidning. Då blev andreredaktören Knut Petersson utnämnd till ny huvudredaktör.

Knut Petersson i sitt arbetsrum

Knut Petersson i sitt arbetsrum.


Elsa och Knut ca 1935

Elsa och Knut.


Familjen Petersson i Norsesund

Familjen Petersson i Norsesund.

Knut Petersson på Lyckorna ca 1960

Knut Petersson på Lyckorna ca 1960.

Publicerat i Alfred Petersson, Böcker, Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, Knut Petersson, Norsesund, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Pensionären Knut Petersson


CC0

Elsa Petersson och Knut Petersson längst till höger

Henning Söderhjelm,Elsa Petersson och Knut Petersson foto ca 1965 (foto Lars Petersson).


Knut och Elsa på Norsesund

Knut och Elsa på Norsesund ca 1965. (foto Lars Petersson).


När journalisten Knut Petersson blev Pensionär tillbringade han den mesta tiden i sin villa på Norsesund och träffade barn och barnbarn.


Knut i arbetsrummet

Knut i arbetsrummet ungefär 1970 (foto Lars Petersson).

Knut Petersson fyller 65 1957. Fotot är taget på Valåsgatan 2 froto [?]

Knut Petersson fyller 65 1957. Fotot är taget på Valåsgatan (fotograf okänd).

Publicerat i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, Knut Petersson, Okategoriserade, Söderåkra | Märkt | Lämna en kommentar

Hemma hos Knut Petersson


CC0

Knut Petersson klyver ved till kaminen

Knut Petersson klyver ved i Norsesund. Fotot är taget omkring 1970 (foto Lars Petersson).

Knut bodde på Bögatan med familj innan de flyttade till Valåsgatan och sedan till Norsesund.

Knut på Norsesund

Knut i Norsesund (foto Lars Petersson).


1933 bosatte sig familjen Petersson i en villa i Norsesund. Innan dess hade de tillbringat på somrarna på Norsesund i Västra Götaland och Knut Petersson åkte bland annat till Norsesund för att hugga ved och ta med sig till Göteborg för att elda i en kaminen.

Knut Petersson vandrar i fjällen på 50-talet

Knut Petersson vandrar i fjällen på 50-talet.

Boken om Knut Petersson

Boken om Knut Petersson gavs ut i 250 exemplar. Den är från 1952.


Påboda i Söderåkra socken

Påboda i Söderåkra socken (fotograf okänd). Fotot är taget ungefär 1910.

Påboda i Söderåkra 2005

Påboda i Söderåkra socken 2005 foto Klas Petersson.

Tack vare av en kommentar i min blogg som heter ”Pendlarlivet” fick jag reda på att villan i nu är riven. Här är några rader om en utflykt till Påboda 2005 .


”Det är svårt att se huru någonting som förtjänar namn av medborgerlig frihet därförutan skall kunna vidmakthållas. Där det fria ordet tystas där förolyckas både självstyrelsen och friheten. Man skulle kunna beteckna tryckfriheten såsom balanshjulet i den konstitutionella demokratins maskineri.” (Pressen och tryckfriheten s. 39). I skriften ”Pressen och tryckfriheten”
åberopar Knut Petersson ofta till den engelske poeten John Milton.

Jag har haft många samtal med Knut Peterssons dotter Kerstin Petersson när jag hållit på med den här bloggen.

Klas Petersson
has waived all copyright and related or neighboring rights to
Om Knut Petersson av Klas Petersson.
This work is published from:

Sverige
.

Kontakta:

Klas Petersson

E-post: Klas992000@yahoo.se

Publicerat i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, Knut Petersson, Norsesund | Lämna en kommentar